Referencie

Medzi našich klientov patria:

  • peňažné ústavy (Slovenská sporiteľňa, Národná banka Slovenska)
  • poisťovne (Slovenská poisťovňa, Všeobecná zdravotná poisťovňa, Poisťovňa UNION)
  • priemyselné podniky (OZEX, ČKD, CHEMLON, Pozemné stavby, Solivary, atď.)
  • inštitúcie štátnej správy (Fond národného majetku v Bratislave, Ministerstvo vnútra SR, mestské úrady, krajské úrady, Okresný úrad práce PREŠOV, Okresný úrad SABINOV, Katastrálny úrad SABINOV, Slovenský pamiatkový ústav a objekty v pamiatkovej starostlivosti, okresné knižnice, školy, OÚNZ, lekárne... )
  • súkromné spoločnosti (Supermarket BANCO, benzínové čerpacie stanice, Československé aerolínie, Gastropol, Elcom)
  • cirkevné objekty (napr. Gréckokatolícke biskupstvo, nespočetné množstvo kostolov a kostolíkov NKP po celom Východoslovenskom kraji...)