Kontaktné informácie

SB SYSTÉM, s.r.o.
Východná 16
Prešov
080 01
Slovenská republika
IČO
36459925
IČ DPH
SK2020011994
Sme držiteľom Licencie na prevádzkovanie technickej služby č. PT 001344. Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 11566/P

Kontaktný formulár na nezáväznú ponuku: