Trezory

Trezory majú uplatnenie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká bezpečnosť a spoľahlivosť. Sú vhodné na úschovu peňažných hotovostí, cenností, písomností, dokladov, šperkov, osobných zbraní a iných cenných predmetov. Uzamykací systém trezorov je chránený proti odvŕtaniu pancierovým oceľovým plechom a prídavným pasívnym zaisťovacím mechanizmom. Trezory sú osadené trezorovým zámkom, mechanickým kombinačným zámkom, elektronickým zámkom, prípadne ich kombináciou.

Všetky trezory sú certifikované podľa európskej normy EN 1143-1 a sú zaradené do jednotlivých bezpečnostných tried. Bezpečnostná trieda - charakterizuje odolnosť trezoru proti vlámaniu. Podľa vyhlášky NBÚ SR č.88/2002 Z.z. a č.89/2002 Z.z. sú trezory zaradené do jednotlivých kategórií na ochranu utajovaných skutočností podľa stupňa utajenia. Kompletný cenník trezorov všetkých rozmerov, kategórií a doplnkov nájdete v sekcií cenníky a certifikáty.

Označenie trezorov je zostavené z označenia základného typu a doplnkovej značky, ktorá charakterizuje inštalovaný zámok alebo skupinu zámkov, poprípade doplnkovú výbavu, podľa nalsedujúcej legendy:

K - trezor osadený mechanickým zámkom na kľúč MAUER. (Týmito zámkami sú štandardne osadené základné typy trezorov, pričom značka „K“ sa v označení základného typu trezora neuvádza).
MK - trezor osadený mechanickým kombinačným zámkom  LA GARD
MKN - trezor osadený s trojcestným mechanickým kombinačným zámkom  LA GARD
E - trezor osadený elektronickým zámkom  MAUER
EL - trezor osadený elektronickým zámkom  LA GARD
EN - trezor osadený elektronickým zámkom  Lock Technoloby BV
EC - trezor osadený elektronickým zámkom  SECU
KK - trezor osadený dvoma mechanickými zámkami na kľúč MAUER
KMK - trezor osadený mechanickým zámkom na kľúč MAUER a mechanickým kombinačným zámkom LA GARD
KE - trezor osadený mechanickým zámkom na kľúč MAUER a elektronickým zámkom MAUER
KEL - trezor osadený mechanickým zámkom na kľúč MAUER a elektronickým zámkom LA GARD
KEN - trezor osadený mechanickým zámkom na kľúč MAUER a elektronickým zámkom Lock Technology BV
KEC - trezor osadený mechanickým zámkom na kľúč MAUER a elektronickým zámkom SECU
G - trezor triedy bezpečnosti II.
GT - trezor triedy bezpečnosti III.
S - trezor s vnútornou samostatne uzamykateľnou schránkou (na výrobnom štítku sa neuvádza)
P - trezor s prídavným podstavcom (na výrobu štítku sa neuvádza)

trezor osadený mechanickým zámkom na kľúč MAUER a elektronickým zámkom Lock Technology BV
Usporiadať podľa 
Výrobca 

Vonkajšie rozmery: 1200 x 560 x 500 mm Vnútorné

naša cena 1 180,00 eur

img


Vonkajšie rozmery: 1200 x 560 x 500 mm Vnútorné

naša cena 1 657,00 eur

img


Vonkajšie rozmery: 1200 x 560 x 500 mm Vnútorné

naša cena 2 029,00 eur

img


Vonkajšie rozmery: 1500 x 640 x 560 mm Vnútorné

naša cena 1 579,00 eur

img


Vonkajšie rozmery: 1500 x 640 x 560 mm Vnútorné

naša cena 2 179,00 eur

img


Vonkajšie rozmery: 1500 x 640 x 560 mm Vnútorné

naša cena 2 689,00 eur

img


Vonkajšie rozmery: 1850 x 720 x 560 mm Vnútorné

naša cena 1 892,00 eur

img


Vonkajšie rozmery: 1850 x 720 x 560 mm Vnútorné

naša cena 2 629,00 eur

img


Vonkajšie rozmery: 1850 x 720 x 560 mm Vnútorné

naša cena 3 191,00 eur

img


Vonkajšie rozmery: 1500 x 1000 x 560 mm Vnútorné

 

img


Vonkajšie rozmery: 1850 x 1200 x 560 mm Vnútorné

 

img


Vonkajšie rozmery: 950 x 685 x 610 mm Vnútorné

naša cena 2 855,00 eur

img


Vonkajšie rozmery: 1300 x 685 x 610 mm Vnútorné

naša cena 3 685,00 eur

img


Vonkajšie rozmery: 1650 x 765 x 660 mm Vnútorné

naša cena 5 005,00 eur

img


Vonkajšie rozmery: 1505 x 360 x 370 mm Vnútorné

naša cena 499,00 eur

img


Vonkajšie rozmery: 1505 x 600 x 370 mm Vnútorné

naša cena 619,00 eur

img


Njg4NWEyZW