Trezory

Trezory majú uplatnenie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká bezpečnosť a spoľahlivosť. Sú vhodné na úschovu peňažných hotovostí, cenností, písomností, dokladov, šperkov, osobných zbraní a iných cenných predmetov. Uzamykací systém trezorov je chránený proti odvŕtaniu pancierovým oceľovým plechom a prídavným pasívnym zaisťovacím mechanizmom. Trezory sú osadené trezorovým zámkom, mechanickým kombinačným zámkom, elektronickým zámkom, prípadne ich kombináciou.

Všetky trezory sú certifikované podľa európskej normy EN 1143-1 a sú zaradené do jednotlivých bezpečnostných tried. Bezpečnostná trieda - charakterizuje odolnosť trezoru proti vlámaniu. Podľa vyhlášky NBÚ SR č.88/2002 Z.z. a č.89/2002 Z.z. sú trezory zaradené do jednotlivých kategórií na ochranu utajovaných skutočností podľa stupňa utajenia. Kompletný cenník trezorov všetkých rozmerov, kategórií a doplnkov nájdete v sekcií cenníky a certifikáty.

Označenie trezorov je zostavené z označenia základného typu a doplnkovej značky, ktorá charakterizuje inštalovaný zámok alebo skupinu zámkov, poprípade doplnkovú výbavu, podľa nalsedujúcej legendy:

K - trezor osadený mechanickým zámkom na kľúč MAUER. (Týmito zámkami sú štandardne osadené základné typy trezorov, pričom značka „K“ sa v označení základného typu trezora neuvádza).
MK - trezor osadený mechanickým kombinačným zámkom  LA GARD
MKN - trezor osadený s trojcestným mechanickým kombinačným zámkom  LA GARD
E - trezor osadený elektronickým zámkom  MAUER
EL - trezor osadený elektronickým zámkom  LA GARD
EN - trezor osadený elektronickým zámkom  Lock Technoloby BV
EC - trezor osadený elektronickým zámkom  SECU
KK - trezor osadený dvoma mechanickými zámkami na kľúč MAUER
KMK - trezor osadený mechanickým zámkom na kľúč MAUER a mechanickým kombinačným zámkom LA GARD
KE - trezor osadený mechanickým zámkom na kľúč MAUER a elektronickým zámkom MAUER
KEL - trezor osadený mechanickým zámkom na kľúč MAUER a elektronickým zámkom LA GARD
KEN - trezor osadený mechanickým zámkom na kľúč MAUER a elektronickým zámkom Lock Technology BV
KEC - trezor osadený mechanickým zámkom na kľúč MAUER a elektronickým zámkom SECU
G - trezor triedy bezpečnosti II.
GT - trezor triedy bezpečnosti III.
S - trezor s vnútornou samostatne uzamykateľnou schránkou (na výrobnom štítku sa neuvádza)
P - trezor s prídavným podstavcom (na výrobu štítku sa neuvádza)

trezor osadený mechanickým zámkom na kľúč MAUER a elektronickým zámkom Lock Technology BV
Usporiadať podľa 
Výrobca 

Ilustračné foto Vonkajšie rozmery: 240 x 320 x

naša cena 225,00 eur

img


Ilustračné foto Vonkajšie rozmery: 300 x 405 x

naša cena 279,00 eur

img


Ilustračné foto Vonkajšie rozmery: 425 x 405 x

naša cena 312,00 eur

img


Ilustračné foto Vonkajšie rozmery: 560 x 405 x

naša cena 342,00 eur

img


Vonkajšie rozmery: 694 x 474 x 413 mmVnútorné

naša cena 524,00 eur

img


Vonkajšie rozmery: 844 x 474 x 413 mmVnútorné

naša cena 718,00 eur

img


Vonkajšie rozmery: 994 x 554 x 463 mmVnútorné

naša cena 856,00 eur

img


Vonkajšie rozmery: 1194 x 554 x 463 mmVnútorné

naša cena 967,00 eur

img


Vonkajšie rozmery: 240 x 320 x 245 mmVnútorné

naša cena 266,50 eur

img


Vonkajšie rozmery: 300 x 405 x 315 mmVnútorné

naša cena 324,00 eur

img


Vonkajšie rozmery: 425 x 405 x 390 mmVnútorné

naša cena 359,00 eur

img


Vonkajšie rozmery: 560 x 405 x 390 mmVnútorné

naša cena 395,00 eur

img


Vonkajšie rozmery: 704 x 484 x 465 mmVnútorné

naša cena 593,00 eur

img


Ilustračné foto Vonkajšie rozmery: 246 x 326 x

naša cena 299,00 eur

img


Ilustračné foto Vonkajšie rozmery: 306 x 411 x

naša cena 380,00 eur

img


Ilustračné foto Vonkajšie rozmery: 431 x 411 x

naša cena 440,00 eur

img


NDg0ZjQ