\"\"    

Finger Print

 

Číslo produktu: 248
naša cena bez DPH : 0,00 eur
naša cena s DPH (20 %):
0,00 eur

fingeprint - Terminál na snímanie odtlačkov prstov.

 • Viacúačelové zariadenie na snímanie, odpamätávanie a vyhodnocovnaie infomácií pomocou odtačkov prstov.
 • Snímanie vzoriek odtlačkov pomocou pohybu prsta cez tepelné čidlo zariadenia, alebo priložením prsta ku kapacitnému snímaču
 • Autonómna činnosť alebo možnosť pripojenia k nadriadeným elektonickým inetifikačným zariadeniam.
 • Prenos identifikaačných údajov do nadriadených systémov cez rozhranie ABBATRACK II alebo WIEGAND26/40
 • Kapacita internej pamäte pre vzorky odtačkovaje 4500.
 • Vlastná pamäť pre uchvanie časových transakčných údajov s kapacitou 12 800 záznamov
 • Moýnosť identifikácie osoby pomocou piatich vzoriek odtlačkov prstov
 • Programovanie terminálu z PC pomocou ASCII znakov cez rozhranie RS232 alebo RS485
 • Prenos obsahu pamäte (vzorky odtačkov a transakcie)
  do nadriadeného PC cez rozhranie RS 232, RS 485 alebo ETERNET.
 • Možnosť kombinovanej identifikácie pomocou ID PRX karty a odtlačku prstov
 • Vysoká rozlíšiteľnosť voči znečisteným prstom
 • Pri autonómnej činnosti blokovanie vstupov do chránenej zóny pomocou interného relé alebo pomocou externého relé modulu (mRE33) pre zvýšenie bezpečnosti
NDcwMjd