\"\"        

Access 2

 

Číslo produktu: 247
naša cena bez DPH : 0,00 eur
naša cena s DPH (20 %):
0,00 eur

Základ systému je tvorený vstupnými terminálmi ACCESS II, ku ktorým je možné pripojť rôzne typy snímačov identifikačných kariet ako napríklad snímač magnetických kariet, snímač bezdotykových kariet a snímač kariet s čiarovým kódom. ACCESS II  terminály môžu pracovať v závislom režime, keď sú ovládané z nadriadeného - MASTER terminálu alebo v autonómnom režime, keď majú zoznam prípustných kartičiek a program činností uložený v internej pamäti .

K terminálu ACCESS II je možné pripojiť dodatočnú externú snímaciu hlavu pre obojstrannú kontrolu prechodov cez vstupné  zariadenie (dvere, turniket). Pripojením pomocného modulu mRE33 je možné kontrolovať spätné uzatvorenie dverí a spínať alarm v prípade ich nedovretia do určitého času. ACCESS II je možné programovať v autonómnom režime pomocou servisnej   karty alebo z počítača. Pri neautonómnom režime činnosti je riadiaci program uložený v pamäti združovacej jednotky MASTER , ktorá môže programovo obsiahnuť až 31 ACCESS II terminálov. Maximálna dĺžka  prepojenia medzi zariadeniami môže byť až 1200 m MASTER terminál po naprogramovaní z PC už nevyžaduje ďalšiu komunikáciu s počítačom. Riadi činnosť podriadených  ACCESS II  terminálov na základe dát uložených vo svojej pamäti. Aj záznamové udalosti o prechodoch kartičiek cez kontrolované vstupy ukladá do svojej pamäte spolu s časovými údajmi a inými pomocnými informáciami. Tieto údaje z pamäte  MASTER terminálu je možné načítať do PC dávkovo alebo ich zobrazovať na obrazovke počítača v ON LINE režime v čase, kedy  vzniknú.

Na programovanie MASTER terminálov je k dispozícii program MASMAN, ktorý umožňuje komunikáciu s riadiacou jednotkou aj cez telefónny modem. K sériovému portu PC je možné pripojiť až 8 MASTROV. Pre priame programovanie ACCESS II terminálov v autonómnom režime činnosti je k dispozícii program HERMIT. Program PHANTOM môže byť dávkovo spúšťaný z užívateľskej aplikácie a umožňuje komunikáciu s ACCESS II aj MASTER terminálom.

NmZmNmZjOT