\"\"        

Timeprox

 

Číslo produktu: 245
naša cena bez DPH : 0,00 eur
naša cena s DPH (20 %):
0,00 eur

Terminál TIMEPROX je určený na snímanie dochádzkových údajov pracovníkov, kontrolu ich pohybu v priestoroch pracoviska, zber dát o ich pracovných úkonoch, sprostredkovanie odkazov pre vybranú skupinu a tlač informačných údajov cez spriahnutú   tlačiareň. Pri registrácii kartičky terminál zobrazuje na displeji sprievodný text, akusticky signalizuje akceptáciu úkonov a pomocou hlasového modulu môže poskytovať podporné informácie o aktuálnych stavoch systému. Funkcie TIMEPROXu je možné voľne programovať pomocou počítača. K tomuto účelu slúži program TA75,  pomocou ktorého možno vygenerovať aplikačný program riadiaci činnosť zariadenia.

Okrem tohto aplikačného generátora, sú k dispozícii programy PHANTOM a TA určené pre komunikáciu s terminálom. K jednému sériovému portu počítača je možné pripojiť až  31 terminálov. Počítač môže komunikovať s terminálom prostredníctvom prenosu typu RS 232, RS 485 alebo RS 422. Maximálna vzdialenosť medzi PC a terminálom môže byť pri prenose RS 485/422 do 1200 m. Pri väčších vzdialenostiach môže terminál komunikovať s počítačom prostredníctvom interného alebo externého  modemu.

Voliteľné príslušenstvo:
MINIKONVERTOR SIGNÁLOV  RS 232/RS 485
AKTÍVNY KONVERTOR SIGNÁLOV RS 232/RS 485 (RS 422)
RELÉ MODUL mRE 33 (3 externé relé)
INTERNÝ MODEM (do 2400 bps typ XE 2476, do rýchlosti 14 400 bps CH 1793)
EXTERNÝ ČÍTAČ PRX kariet
EXTERNÝ ČÍTAČ MAGNETICKÝCH KARIET (stopa 1 alebo 2)
EXTERNÝ ČÍTAČ ČIAROVÉHO KÓDU
HLASOVÝ MODUL – pripravuje sa
MODUL IN KEY –  (ovládanie klávesnicového tlačítka  IN pri zázname)
ETHERNET MODUL – (pripravuje sa pripojenie terminálu priamo do počítačovej siete).

MzE0ZjFl