El. požiarné systémy

Predstavujú súbor technických prostriedkov pre včasnú detekciu vznikajúceho požiaru. Elektronické požiarné systémy samočinne, alebo prostredníctvom ľudského činiteľa urýchľuje odovzdávanie informácie o požiari osobám, určeným na vykonanie protipožiarneho zásahu, prípadne uvádza do činnosti zariadenia, ktoré bránia požiaru, resp. protipožiarny zásah priamo vykonávajú.

Elektrická požiarna signalizácia môže byť jednou zo súčastí centrálneho monitorovacieho systému. Pozostáva z požiarnych hlásičov, požiarnych slučiek, ústrední EPS, signalizačnej linky a doplňujúcich zariadení (signalizačné zariadenie, zariadenie diaľkového prenosu informácií, ovládacie jednotky a podobne).

Požiarne hlásiče sa delia na samočinné a tlačidlové. Typ požiarnych hlásičov sa inštaluje podľa pravdepodobného typu požiaru. Špeciálne požiarne hlásiče umožňujú detekciu horľavých, výbušných a jedovatých  plynov.

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Modul 18 releových výstupov.

 

img


Stroboskopický maják, napájanie 24V, červený.

 

img


Optický poplachový indikátor,NBÚ "D".

 

img


Optický a akustický poplachový indikátor, NBÚ "D".

 

img


Rozširuje počet zón na FP2x32 a 2x64.

 

img


LCD opakovač, 16 zón.

 

img


LCD opakovač LON 700 pre požiarne ústredne FP1200

 

img


AS2363 je viactónová požiarna adresovateľná siréna

 

img


Impulzný zdroj 27V, 5A.

 

img


ZTk2M2U4