El. požiarné systémy

Predstavujú súbor technických prostriedkov pre včasnú detekciu vznikajúceho požiaru. Elektronické požiarné systémy samočinne, alebo prostredníctvom ľudského činiteľa urýchľuje odovzdávanie informácie o požiari osobám, určeným na vykonanie protipožiarneho zásahu, prípadne uvádza do činnosti zariadenia, ktoré bránia požiaru, resp. protipožiarny zásah priamo vykonávajú.

Elektrická požiarna signalizácia môže byť jednou zo súčastí centrálneho monitorovacieho systému. Pozostáva z požiarnych hlásičov, požiarnych slučiek, ústrední EPS, signalizačnej linky a doplňujúcich zariadení (signalizačné zariadenie, zariadenie diaľkového prenosu informácií, ovládacie jednotky a podobne).

Požiarne hlásiče sa delia na samočinné a tlačidlové. Typ požiarnych hlásičov sa inštaluje podľa pravdepodobného typu požiaru. Špeciálne požiarne hlásiče umožňujú detekciu horľavých, výbušných a jedovatých  plynov.

Usporiadať podľa 
Výrobca 

Táto doska zónového indikátora umožňuje LED

 

img


Konfiguračný softvér pre ústredne 2X.

 

img


Sieťová karta s dvojitým optickým rozhraním, s

 

img


LCD opakovač LON 700 pre požiarne ústredne FP1200

 

img


Tento softvérový balík umožňuje jednoduché

 

img


4-svorková základňa pre všetky hlásiče série 2000.

 

img


Manuálny tlačidlový hlásič série 2000, vrátane

 

img


Manuálny tlačidlový hlásič série 2000 do

 

img


Optický detektor série 2000 so svorkou na

 

img


Tento certifikovaný optický detektor je vybavený

 

img


Tento certifikovaný teplotný detektor má špičkové

 

img


Tento certifikovaný teplotný detektor je vybavený

 

img


Multisenzorový analógovo-adres detektor

 

img


Modul 2 vstupy / 2 výstupy v montážnej krabici.

 

img


Modul 4 vstupy / 4 výstupy v montážnej krabici.

 

img


Montážna základňa pre detektory s integrovaným

 

img


MDRiMjJmZ