El. požiarné systémy

Predstavujú súbor technických prostriedkov pre včasnú detekciu vznikajúceho požiaru. Elektronické požiarné systémy samočinne, alebo prostredníctvom ľudského činiteľa urýchľuje odovzdávanie informácie o požiari osobám, určeným na vykonanie protipožiarneho zásahu, prípadne uvádza do činnosti zariadenia, ktoré bránia požiaru, resp. protipožiarny zásah priamo vykonávajú.

Elektrická požiarna signalizácia môže byť jednou zo súčastí centrálneho monitorovacieho systému. Pozostáva z požiarnych hlásičov, požiarnych slučiek, ústrední EPS, signalizačnej linky a doplňujúcich zariadení (signalizačné zariadenie, zariadenie diaľkového prenosu informácií, ovládacie jednotky a podobne).

Požiarne hlásiče sa delia na samočinné a tlačidlové. Typ požiarnych hlásičov sa inštaluje podľa pravdepodobného typu požiaru. Špeciálne požiarne hlásiče umožňujú detekciu horľavých, výbušných a jedovatých  plynov.

Usporiadať podľa 
Výrobca 

1X-F4 je konvencná požiarna ústredna. Je dodávaná

 

img


Základňa DB702 s priemerom 10 cm - 6 svoriek, pre

 

img


Optický požiarny detektor s autotestom, s možosťou

 

img


Tiesňové požiarne tlačidlo s LED.

 

img


Montážna základňa pre DM 700 so svorkovnicou.

 

img


Sklíčko k manulánemu hlásičku, 10 kusov.

 

img


AS363 je univerzálna 24V siréna pre použitie v

 

img


Testovací aerosol pre dymové detektory.

 

img


Kombinovaný optickodymový a teplotný detektor,

 

img


Optický požiarny detektor s relé, 8,5-33V (pre

 

img


Optický a teplotný požiarný detektor s relé,

 

img


Optický požiarny detektor s relé, 8,5-33V (montáž

 

img


Analógovo-adres požiarna ústredňa, 2-4

 

img


Analógovo-adres požiarná ústredňa, 1

 

img


Analógovo-adres požiarná ústredňa, 2-4

 

img


Opakovač pre analógovo-adres ústredne

 

img


OGQ5YWVkNG